Vad ska du slänga?

Du sökte på: Armatur
Sorteras som: Elektronikavfall (läs mer nedan)
Lämnas till:
  • Återvinningscentral (Elektronik)
  • Kommunens insamling (se din kommuns webbsida)
  • Återförsäljare

Läs mer om hur avfall hanteras i din kommun:

Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna

Elektronik

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

SÖRABs återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Flera kommuner erbjuder hämtning av el-avfall hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig!
På vissa platser kan man också lämna elavfall i butiker.


Exempel på el-avfall:

Dammsugare, Datorer, Glödlampor, Elektriska hushållsmaskiner, Julgransbelysning, Lågenergilampor, Lysrör, TV-apparater, Vitvaror, Mobiltelefoner.

Tänk på att lämna armaturer och ljuskällor för sig! Plocka t ex bort glödlampan ur lampfoten och lysrören ur ditt solarium och lämna på anvisade platser på ÅVC.

OBS! Förvara aldrig en trasig lågenergilampa hemma. Om en lågenergilampa går sönder ska du noga följa Kemikalieinspektionens instruktioner. Du hittar dem och mer information om lågenergilampor här >>  

Vad händer sen?

El-avfall som lämnas till någon avSÖRAB:s återvinningscentraler transporteras till speciella förbehandlingsanläggningar.
När de miljöfarliga ämnena är borttagna kan metalldelarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer ren koppar, aluminium och järn att använda i nya produkter. Datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel finns det guld i kontakterna på så kallade integrerade kretsar. Dessa metaller återvinns.

Gammal elektronik, t ex gamla TV-apparater, innehåller inte bara metaller utan även plast, trä och tyg som skickas till godkända förbränningsanläggningar. Eventuella föroreningar fångas upp när rökgaserna renas. Värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av elektricitet. Bildrör skall från slutet av 2006 avlägsnas från det pulver med tungmetaller som finns och merparten av glaset kommer att då att återanvändas. Vissa plastdetaljer kan innehålla så kallade flamskyddsmedel vilka minskar risken för brand. På senare år har man börjat upptäcka att vissa av dessa flamskyddsmedel är skadliga för hälsan. Därför får denna typ av plaster inte användas vid tillverkningen av nya apparater. Genom att bränna plasten i godkända förbränningsugnar, där man noga kontrollerar temperatur och rökgasrening, oskadliggörs de hälsofarliga flamskyddsmedlen. Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på ”freon” innan vidare hantering.

Mer information finner Du på www.el-kretsen.se