Vad ska du slänga?

Du sökte på: Astmainhalator - med innehåll
Sorteras som: Mediciner (läs mer nedan)
Lämnas till:
  • Apotek

Läs mer om hur avfall hanteras i din kommun:

Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna

Mediciner-Riskavfall

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar om de inte tas om hand på rätt sätt.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, även cytostatika (cancermedicin). Använd gärna apotekens genomskinliga påse när Du lämnar in överblivna läkemedel. Det underlättar den fortsatta hanteringen!


Kvicksilvertermometrar
ska dock lämnas till kommunen/SÖRAB som farligt avfall.

För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek i SÖRAB-regionen hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket eller till kommunens insamling av farligt avfall.

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Vad händer sen?

De inlämnade läkemedlen sänds till förbränning i kommunala anläggningar i Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Förbränningsanläggningarnas verksamhet är reglerad i miljöbalken. Varje år skickar apoteken i landet ca 850 ton läkemedel ( inkl. förpackningar) till förbränning.

Kanyler som lämnas till apoteket hanteras på samma sätt som överblivet läkemedel.