Viktig information om lågenergilampor!

Lågenergilampor räknas som elavfall samt farligt avfall och ska inte slängas i hushållssoporna eller i glasreturen. Nedan följer en guide med vad du bör tänka på när du återvinner dem.

• Leta rätt på din närmaste återvinningscentral eller miljöstation. Se www.sorab.se eller din kommuns websida.
• Vissa lampbutiker, bensinmackar och mataffärer erbjuder sina kunder att lämna lågenenergilampor och annat farligt avfall i speciella insamlingsskåp.

• Titta i ditt soprum! I vissa miljöhus finns det speciella lådor för insamling av lågenergilampor.

Var försiktig när du återvinner en lågenergilampa! Låt den inte gå sönder när du lägger den i återvinningsbehållaren. En sprucken lampa avger kvicksilver som kan skada både människor och miljö.

Förvara aldrig en trasig lågenergilampa hemma. Om en lågenergilampa går sönder ska du noga följa instruktionerna från Kemikalieinspektionen nedan.

• Förutom kvicksilvret, glaset och metallen innehåller lågenergilampor flera värdefulla metaller som kan återanvändas i nya produkter.

• Mellan 90-100 av materialen i lamporna återvinns om de lämnas på rätt ställe.

Fler frågor och svar om återvinning av lågenergilampor hittar du på lampinfo.se.


OM EN LÅGENERGILAMPA GÅR SÖNDER:

Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilver i rummet. Kvicksilverdropparna kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross.

Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver (Hg0) i rummets luft.

När en kall lampa går sönder:

Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa".

Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

När en varm lampa går sönder:

Vädra och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter.

Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock.

Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Källa: Kemikalieinspektionen